...


    ...


.
. . - .

. !


, , , , , , , , . , , .
, , -, , !
!

, ,
, !
, , ,
;

, , ,
,
, ;
,
,
,
,
,
,
!


!
,


!
!
! ! ! !

-,

!
,
!

! !


-
-
! !
! ! ! !
!
()
:
! ! !
!

, !

,
,
! !
! !
!
, , ,
,
,
,
!
, !
!
!
!
!

!


!
!


!
!, !
, -, ,
, , ,
, ,
! !

! ! , !
, , ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, !
, ! ! ! !

, ! , !
,
- ,
,
!
, ,
, ,
, ,
, !
,
,
, ,
!
, ,
- ,

-
, , !
, ! ! ! !

, ! , !
, !
! , !
, ,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
!
, ! ! ! !rodobozhie.ucoz.ru

: ! ! !

(+) 0  (-), , , , , , , , , , , , , i, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

! ! !